Vizitatori:

Serviciul Public de Evidenţa a Persoanei Sălard

In atentia cetatenilor care se adreseaza serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor
Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani
Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani
Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei ori ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor
Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior
Eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate
Eliberarea cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania
Eliberarea cartii de identitate provizorii cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania
Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei
Dovada adresei de domiciliu
Activitatea SPCLEP Salard pe anul 2015