Situații de urgență

PLAN DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNEI SĂLARD PE ANUL 2016