Procese verbale

PROCES VERBAL ŞEDINŢĂ DE INDATĂ A CONSILIULUI LOCAL SĂLARD DIN DATA DE 08.01.2016
PROCES VERBAL ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL SĂLARD DIN DATA DE 29.01.2016